Pytania i odpowiedzi

Czy palenie tytoniu może spowodować zawał serca?

Tak. Palenie tytoniu przyczynia się do rozwoju wielu schorzeń takich jak choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu, choroby płuc, nowotwory. Paląc papierosy zwiększamy 3-krotnie ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Nie ma „bezpiecznej” liczby wypalanych papierosów. Palenie nawet 5 papierosów dziennie wiąże się ze wzrostem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Dodatkowo paląc papierosy narażamy osoby z naszego najbliższego otoczenia.