Aktualności

ŚWIATOWE STANDARDY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

Ponad 1000 wybitnych kardiologów interwencyjnych z Polski, Europy Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej, Azji  oraz Stanów Zjednoczonych weźmie udział w międzynarodowych warsztatach kardiologii interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology NFIC 2014”, które odbędą się w dniach 3-6 grudnia w Krakowie.

Głównym celem konferencji jest wymiana  doświadczeń w leczeniu pacjentów ze schorzeniami układu sercowo naczyniowego, na forum międzynarodowym. Uczestnicy warsztatów, będą mieli możliwość obejrzenia na żywo transmisji innowacyjnych zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, przeprowadzanych w renomowanych ośrodkach w Europie.

Podczas XV jubileuszowych, międzynarodowych warsztatów, prezentowane będą najnowsze wytyczne i standardy postępowania oraz najnowocześniejsze technologie, stosowane w kardiologii interwencyjnej w Polsce i na świecie.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonał się znaczący rozwój kardiologii interwencyjnej, uznawanej przez wielu specjalistów  za dziedzinę medycyny, która wywiera największy wpływ na wydłużenie długości oraz poprawę jakości życia pacjentów. Dyscyplina ta, jest również sztandarowym przykładem sukcesu w polskim systemie ochrony zdrowia.

Pomimo niskiego finansowania Polska jest jednym z liderów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w Europie. Znajdujemy się na 3 miejscu pod względem liczby wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki wieńcowej w zawale serca – mówi prof. Dariusz Dudek z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mimo to nadal pozostaje wiele do zrobienia w kontekście systemowym – dodaje prof. Dudek.

W ramach „NFIC 2014” odbędzie się również Sympozjum Satelitarne pt.: „Kompleksowość budynków i sprzętu, czy kompleksowość procedur medycznych w realizacji świadczeń medycznych?”, organizowane pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii oraz  Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sympozjum poświęcone będzie m.in. kwestiom związanym z finansowaniem kardiologii oraz kontroli jakości. Zebrani eksperci dyskutować będą na temat możliwości reorganizacji opieki kardiologicznej oraz zwiększenia dostępności do kompleksowego i skutecznego leczenia dla pacjentów.

Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gościem specjalnym Sympozjum jest Prof. Michael Haude – Przewodniczący-Elekt Europejskiego Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych.

Tegoroczne Warsztaty organizowane są przez Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) i European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC). Dyrektorami warsztatów są: prof. Krzysztof Żmudka, prof. Dariusz Dudek oraz dr hab. Jacek Legutko z Instytutu Kardiologii UJ CM.