Aktualności

RAJD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

22 maja w Pińczowie, miał miejsce I Świętokrzyski Rajd Ratownictwa Medycznego. W zawodach wzięło udział 14 zespołów spośród 13 powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Uczestnicy zawodów wykonywali zadania ratownicze w różnych okolicznościach. Zespoły udzielały kwalifikowanej pomocy medycznej w 5 upozorowanych zdarzeniach, sprawdzą swoje siły w zadaniu sprawnościowym oraz teście wiedzy teoretycznej.

Imprezie towarzyszyło spotkanie w ramach jubileuszowej 10-tej edycji Klubu Pacjenta. W zebraniu wzięło udział ponad 80 pacjentów z chorobami układu krążenia. Po wysłuchaniu wykładu na temat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, pacjenci przemaszerowali na rynek w Pińczowie, gdzie w ramach akcji "Dzień dla Serca", lekarze oraz pielęgniarki z Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektroterapii Intercard udzielali bezpłatnych konsultacji kardiologicznych.

Podczas imprezy przeprowadzone zostało również szkolenie, dotyczące podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Pacjenci, którzy sami doznali niegdyś zawału, mieli okazję ćwiczyć masaż serca pod okiem doświadczonych ratowników, z wykorzystaniem manekinów.