Aktualności

IV CENTRALNY KLUB PACJENTA

Ponad 600 osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego weźmie udział w IV Centralnym Spotkaniu Klubu Pacjenta, które odbędzie się 25 listopada 2015 r. w Krakowie. Podczas konferencji przeprowadzona zostanie dyskusja na temat aktywności fizycznej z udziałem wybitnych ekspertów, kardiologa inwazyjnego prof. Dariusza Dudka i kardiochirurga prof. Jerzego Sadowskiego oraz wielokrotnego mistrza olimpijskiego, świata i Europy – Roberta Korzeniowskiego. Spotkanie jest częścią polsko-norweskiego seminarium naukowego na temat programu profilaktyki wtórnej w ramach uzyskanego z Ministerstwa Zdrowia wsparcia z grantów norweskich.

Ponieważ dążymy do ciągłego rozwoju, ponownie spotykamy się w tym roku z naszymi kolegami z Norwegii, by omówić wnioski z dotychczasowej działalności i zainicjować kolejne działania. – mówi prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (inicjator „Klubu Pacjenta”).

“Klub Pacjenta” to cykl bezpłatnych spotkań i szkoleń, w ramach których Fundacja Cardiovascular Center Foundation prowadzi w Polsce południowej i południowo-wschodniej edukację zdrowotną na temat chorób serca, m.in. ich profilaktyki i modyfikacji stylu życia. Każdego roku w Krakowie organizowany jest również Centralny Klub Pacjenta, stanowiący podsumowanie rocznej działalności lokalnych Klubów. Pacjenci z różnych miast spotkają się, by wspólnie uczestniczyć w wykładach, warsztatach i badaniach powadzonych przez wybitnych specjalistów.

Dzięki dotychczas prowadzonym działaniom i akcjom edukacyjnym pacjenci postanowili sami zjednoczyć się i reprezentować swoje środowisko powołując nową inicjatywę - Stowarzyszenie Pacjentów Kardiologicznych. - dodaje dr hab. med. Zbigniew Siudak, prezes Fundacji Cardiovascular Center Foundation.

Tegoroczny Centralny Klub Pacjenta jest częścią II-dniowej konferencji pt.: „Szkoły Serca dla lepszej organizacji opieki zdrowotnej, edukacji pacjentów i prewencji wtórnej chorób układu krążenia, jako element wymiany i współpracy międzynarodowej kardiologów z Polski i Norwegii”. Spotkanie organizowane jest we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Oslo.

Dzięki połączeniu doświadczeń norweskich kardiologów oraz Klubu Pacjenta, wypracowaliśmy nowy model opieki nad pacjentami kardiologicznymi pod nazwą „Szkoły Serca” – tłumaczy prof. Dariusz Dudek.

Szkoły Serca to indywidualne szkolenia w poradni, gdzie, oprócz konsultacji lekarskiej, pacjentowi udzielane są również informacje m.in. ze strony specjalisty ds. żywienia, rehabilitanta i psychologa. Spotkanie edukacyjne odbywa się w najdogodniejszym dla pacjenta momencie do przyswajania wiedzy tzn. między trzecim a siódmym dniem po wypisie ze szpitala.

Do edukacji zapraszamy również rodziny naszych pacjentów – podkreśla doc. Zbigniew Siudak.

W ramach Szkoły Serca edukujemy pacjentów w okresie pooperacyjnym, by zdawali sobie sprawę, z jakich powodów chorowali oraz jaki styl życia powinni prowadzić, by zapobiec nawrotom choroby. To właśnie profilaktyka wtórna jest dla nas najważniejsza. - przekonuje prof. Jerzy Sadowski, kardiochirurg, ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Podczas spotkania Klubu Pacjenta ogłoszone zostaną wnioski płynące z polsko-norweskiej wymiany doświadczeń. Przeprowadzone zostaną również wykłady na temat stylu życia, bezpiecznej aktywności fizycznej dla osób z chorobami układu krążenia, polityki senioralnej oraz nowych metod leczenia chorób strukturalnych serca. Klub Pacjenta cieszy się wsparciem znanych polskich sportowców. W tym roku w panelu dyskusyjnym pt.: „Aktywność fizyczna dla każdego” zgodził się wziąć udział wielokrotny mistrz olimpijski - Robert Korzeniowski.

W ciągu czterech lat Fundacja Cardiovascular Center Foundation zorganizowała ponad 100 regionalnych spotkań edukacyjnych „Klubu Pacjenta”, w których wzięło udział ok. 6 000 pacjentów z Polski południowej i południowo-wschodniej.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Cardiovascular Center Foundation (CVCF) w ramach uzyskanego grantu z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach inicjatyw Zdrowotnych Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Fundusz Współpracy Dwustronnej w ramach Programu PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.