Aktualności

CO DALEJ Z POLSKĄ KARDIOLOGIĄ?

Podczas międzynarodowych warsztatów z udziałem światowej sławy kardiologów i kardiochirurgów które odbyły się w Krakowie, miała miejsce debata dotycząca aktualnej sytuacji kardiologii w Polsce. Zebrani eksperci dyskutowali na temat finansowania świadczeń, kontroli jakości oraz możliwości zniesienia barier dostępu do leczenia dla pacjentów.

Choroby układu sercowo naczyniowego są leczone w Polsce zgodnie z najnowszymi światowymi standardami. Pomimo relatywnie niskiego finansowania, śmiertelność z ich powodu znacznie spadła w ciągu ostatnich lat. Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii wynosi w Polsce około 3 000. Wynik ten jest bliski spełnienia europejskich rekomendacji, zgodnie z którymi na 1 milion mieszkańców powinno przypadać 100 kardiologów. Również wkład naszych kardiologów w rozwój światowej nauki można uznać za zadowalający.

Sektor ochrony zdrowia w Polsce od lat cierpi na poważny deficyt środków finansowych, dlatego konieczne jest dążenie do optymalizacji działań systemu. Tymczasem zarówno na publicznych i prywatnych świadczeniodawców w poszczególnych dziedzinach medycyny, z każdym rokiem nakładane są nowe wymogi sprzętowe, kadrowe i lokalowe, których spełnienie jest konieczne do uzyskania kontraktu z NFZ.

Za przykład wymogu generującego nadmierne koszty, może posłużyć konieczność instalacji w placówkach wykonujących angioplastykę wieńcową, minimum 2 urządzeń służących do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami, stosowanie tego typu urządzenia nie poprawia skuteczności leczenia, tymczasem koszt instalacji jednego aparatu wynosi ok 100-150 tys. zł. Przesadne wymagania dotyczą również innych dziedzin medycyny. Żeby móc wykonać operację usunięcia zaćmy finansowaną ze środków publicznych, obecnie placówka musi być wyposażona w aptekę szpitalną, czy łóżko do intensywnej terapii – tymczasem w innych krajach zabieg ten jest wykonywany w mniejszych ośrodkach.

Wymogi nakładane przez NFZ na świadczeniodawców w samej tylko kardiologii, od lipca 2011 r. do chwili obecnej zmieniano lub wydawano na nowo 35 razy. Rosnąca liczba stawianych świadczeniodawcom wymagań, nie koniecznie musi się przekładać na dobro pacjentów. Zdaniem znacznej części środowiska medycznego, nie wszystkie z nich prowadzą do poprawy skuteczności leczenia - niektóre pociągają za sobą ogromne wręcz koszty leczenia, co w efekcie prowadzi do pogorszenia dostępności świadczeń zdrowotnych – alarmują eksperci.

Gdyby zrezygnować z nadmiernych wymogów nakładanych na świadczeniodawców, koszty świadczeń można by znacznie zredukować – mówi prof. Dariusz Dudek z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zaoszczędzone środki pozwoliłyby na skrócenie kolejek dla pacjentów – dodaje prof. Dudek.

III CENTRALNE SPOTKANIE KLUBU PACJENTA

Ponad 500 pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego wzięło udział w III Centralnym Spotkaniu Klubu Pacjenta, który od ponad 3 lat z inicjatywy prof. Dariusza Dudka, prowadzi działalność edukacyjną oraz prewencję chorób układu krążenia. 4 grudnia do Krakowa zjechali pacjenci z Pińczowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Nowego Sącza, Nowego Targu, Tarnowa, Oświęcimia, Krosna i Sanoka.

Podczas uroczystego zjazdu, podsumowana została dotychczasowa działalność Klubu.  Wygłoszone zostały również wykłady, dotyczące pionierskiego systemu zdalnej opieki nad pacjentami kardiologicznymi oraz nowoczesnego podejścia do profilaktyki chorób układu sercowo naczyniowego. Konferencji towarzyszyła inauguracja nowego projektu Fundacji, na rzecz walki z nałogiem palenia papierosów, pod hasłem „Serce bez dymu”. Prof. Dariusz Dudek wspólnie z prof. Jerzym Sadowskim komentowali na żywo film, przedstawiający krok po kroku zabieg kardiologii inwazyjnej, jaki został wykonany u wielu spośród pacjentów zgromadzonych na sali. Wśród wykładowców znaleźli się również: dr n. med. Dorota Lewandowska, dr Klaudia Proniewska oraz dr n. med. Zbigniew Siudak.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Fundacji, prof. Ryszard Tadeusiewicz i dr Józef Skotnicki oraz Fundatorzy Marta Hołój i Andrzej Hołój. Swoją obecnością zaszczycili również prof. Jarosław Kaźmierczak – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii oraz P. Monika jezierska-Kazberuk – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Od początku swojej działalności, Fundacja Cardiovascular Center Foundation zorganizowała ok. 100 regionalnych spotkań edukacyjnych „Klubu Pacjenta”, w których wzięło udział ponad 5 000 pacjentów z Polski południowej i południowo-wschodniej.

ŚWIATOWE STANDARDY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

Ponad 1000 wybitnych kardiologów interwencyjnych z Polski, Europy Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej, Azji  oraz Stanów Zjednoczonych weźmie udział w międzynarodowych warsztatach kardiologii interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology NFIC 2014”, które odbędą się w dniach 3-6 grudnia w Krakowie.

Głównym celem konferencji jest wymiana  doświadczeń w leczeniu pacjentów ze schorzeniami układu sercowo naczyniowego, na forum międzynarodowym. Uczestnicy warsztatów, będą mieli możliwość obejrzenia na żywo transmisji innowacyjnych zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, przeprowadzanych w renomowanych ośrodkach w Europie.

Podczas XV jubileuszowych, międzynarodowych warsztatów, prezentowane będą najnowsze wytyczne i standardy postępowania oraz najnowocześniejsze technologie, stosowane w kardiologii interwencyjnej w Polsce i na świecie.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonał się znaczący rozwój kardiologii interwencyjnej, uznawanej przez wielu specjalistów  za dziedzinę medycyny, która wywiera największy wpływ na wydłużenie długości oraz poprawę jakości życia pacjentów. Dyscyplina ta, jest również sztandarowym przykładem sukcesu w polskim systemie ochrony zdrowia.

Pomimo niskiego finansowania Polska jest jednym z liderów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w Europie. Znajdujemy się na 3 miejscu pod względem liczby wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki wieńcowej w zawale serca – mówi prof. Dariusz Dudek z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mimo to nadal pozostaje wiele do zrobienia w kontekście systemowym – dodaje prof. Dudek.

W ramach „NFIC 2014” odbędzie się również Sympozjum Satelitarne pt.: „Kompleksowość budynków i sprzętu, czy kompleksowość procedur medycznych w realizacji świadczeń medycznych?”, organizowane pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii oraz  Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sympozjum poświęcone będzie m.in. kwestiom związanym z finansowaniem kardiologii oraz kontroli jakości. Zebrani eksperci dyskutować będą na temat możliwości reorganizacji opieki kardiologicznej oraz zwiększenia dostępności do kompleksowego i skutecznego leczenia dla pacjentów.

Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gościem specjalnym Sympozjum jest Prof. Michael Haude – Przewodniczący-Elekt Europejskiego Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych.

Tegoroczne Warsztaty organizowane są przez Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) i European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC). Dyrektorami warsztatów są: prof. Krzysztof Żmudka, prof. Dariusz Dudek oraz dr hab. Jacek Legutko z Instytutu Kardiologii UJ CM.