Artykuły

EKG wysiłkowe- na czym polega i kiedy jest wykonywane?

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa należy do podstawowych testów w diagnostyce choroby wieńcowej. Jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić wydolność serca w trakcie wysiłku i zwiększonego zapotrzebowania na tlen.

Jak przebiega badanie?

EKG wysiłkowe jest wykonywane na ruchomej bieżni lub  stacjonarnym rowerze treningowym (cykloergometr).

Przed rozpoczęciem testu na przedniej powierzchni klatki piersiowej są umieszczane samoprzylepne elektrody, pozwalające na ciągłe monitorowanie pracy serca oraz  standardowy mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego.

Próba wysiłkowa rozpoczyna się od spokojnego marszu na bieżni, która stopniowo przyspiesza, aż do biegu pod zmiennym kątem nachylenia. Pomiar ciśnienia tętniczego jest powtarzany kilkakrotnie w ciągu trwania testu.

Jeżeli w czasie wysiłku wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy (ból w klatce piersiowej czy zawroty głowy) należy zgłosić to  lekarzowi lub pielęgniarce.

Test jest kontynuowany aż do osiągnięcia docelowego tętna (wartość zależna od wieku) –wynik testu ujemny; lub kiedy pojawi się ból w klatce piersiowej albo zmiany w zapisie EKG, które mogą sugerować niedokrwienie mięśnia sercowego. Także zmęczenie, duszność zgłaszane przez pacjenta mogą być wskazaniem do przerwania testu.

Po zakończeniu testu zapis EKG i pomiary ciśnienia są prowadzone przez kilka następnych minut.

Kiedy jest wykonywane?

Wskazaniem do wykonania testu wysiłkowego jest najczęściej diagnostyka  bólu
w klatce piersiowej oraz ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca (próba dostarcza więcej informacji niż spoczynkowe EKG, które może nie wykazywać żadnych zmian u niektórych pacjentów). EKG wysiłkowe jest pomocne przy kwalifikacji do inwazyjnych badań kardiologicznych (np. koronarografii).
Pozwala tez rozpoznać zaburzenia rytmu serca (arytmie) ujawniające się przy wysiłku fizycznym.   Kolejnym wskazaniem może być ocena wydolności organizmu po przebytym zawale serca.

Jak przygotować się do badania?


Na kilka godzin przed badaniem nie powinno się palić papierosów, jeść obfitych posiłków czy pić napojów zawierające kofeinę (kawa, czarna herbata).
Niektóre leki nie powinny być przyjmowane na kilka dni przed badaniem, ale decyzję o ewentualnym odstawieniu przyjmowanych leków zawsze powinien podejmować lekarz.