Artykuły

TAVI - nowa metoda leczenia zwężenia zastawki aortalnej

W 2008 roku po raz pierwszy w Polsce implantowano zastawkę aortalną wprowadzoną bez otwierania klatki piersiowej poprzez cewniki wprowadzone do naczyń. Był to przełom w leczeniu zwężenia (stenozy) zastawki aortalnej, ponieważ pozwolił na ratowanie życia pacjentów, którzy nie mogli być leczeni metodą klasyczną (operacja kardiochirurgiczna).

Zwężenie zastawki aortalnej

Zastawka aorty stanowi rodzaj zaworu otwartego przy skurczu serca i zabezpieczającego przed cofaniem się krwi do lewej komory  podczas rozkurczu.  Stenoza występuje, gdy powierzchnia zastawki jest zmniejszona, przez co wypływ krwi do aorty jest utrudniony.

Stenoza zastawki aorty  jest najczęstszą nabyta wadą serca a częstość jej występowania zwiększa się z wiekiem.  Do najczęściej występujących objawów należą: duszność (uczucie braku tchu), zawroty głowy i omdlenia oraz bóle w klatce piersiowej. Wada przez długi czas może nie powodować żadnych dolegliwości, ale nawet wtedy powoduje powolne i postępujące uszkodzenie serca.

TAVI - Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej

Jest to technika małoinwazyjna, stosowana u pacjentów z ciężką wadą zastawki aortalnej, u których do zwężenia zastawki doprowadziły procesy degeneracyjne związane ze starzeniem się organizmu. Najczęściej są to pacjenci dyskwalifikowani przez chirurgów ze względu na starszy wiek oraz inne choroby towarzyszące. Dotychczas ci pacjenci mogli być leczeni tylko farmakoterapią, natomiast TAVI pozwala wydłużyć życie oraz znacznie poprawić jego komfort.

Zabieg dla wszystkich?

Nie jest to jednak alternatywa dla wszystkich chorych- metoda TAVI jest zarezerwowana dla pacjentów obarczonych bardzo dużym ryzykiem operacyjnym.  Preferowaną metoda w innych grupach pacjentów jest klasyczny zabieg kardiochirurgiczny z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.