Pytania i odpowiedzi

Co to jest choroba wieńcowa?

Istotą choroby wieńcowej (synonim choroby niedokrwiennej serca) jest zwężenie tętnicy wieńcowej na tle procesu miażdżycowego, co powoduje niewystarczające zaopatrzenie w krew w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia sercowego. Podczas spoczynku przepływ może być jeszcze wystarczający, ale w czasie wysiłku, gdy serce pracuje szybciej (np. wchodzenie po schodach) dostarczona ilość tlenu może być niewystarczająca. Stan ten objawia się bólem w klatce piersiowej. Szacuje się, że 8-9% osób  powyżej 30. roku życia choruje na choroba wieńcową. Wraz z wiekiem zwiększa się częstość występowania tej choroby. 15 osób na 100 w wieku powyżej 45 roku życia cierpi na chorobę wieńcową.