Pytania i odpowiedzi

Co to są pomosty aortalno wieńcowe?

Pomosty aortalno-wieńcowe - CABG (coronary artery bypass grafting) to chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca w jej zaawansowanej postaci. Nazwa wywodzi się od typu operacji, w czasie której omija się zwężenie tętnicy wieńcowej przy użyciu zastępczego naczynia pochodzącego ze ściany klatki piersiowej lub kończyn dolnych. Żyły pobierane są z nóg pacjenta a następnie przyszywane jednym końcem do zwężonej tętnicy wieńcowej, a drugim do aorty (główne naczynie dostarczające utlenowaną krew do reszty organizmu). Obecnie, jeśli to możliwe, preferowane są pomosty z naczyń tętniczych np. z tętnic piersiowych czy z tętnic przedramienia. Wykazano że pomosty tętnicze pozostają dłużej drożne niż żylne. Szersze opracowanie na temat CABG pomosty aortalno wieńcowe znajdziesz w dziale artykuły.