Pytania i odpowiedzi

Czym zajmuje sie kardiolog?

Kardiolog inwazyjny to lekarz wykonujący przezskórne procedury inwazyjne  (w znieczuleniu miejscowym) takie jak koronarografia (inwazyjne badanie tętnic wieńcowych), angiografia naczyń obwodowych (tętnic szyjnych, tętnic kończyn dolnych), angioplastyka naczyń wieńcowych i naczyń obwodowych z użyciem cewnika balonowego lub z implantacją stentu (metalowego rusztowania). Angioplastyka wieńcowa i obwodowa są metodami leczenia miażdżycy. Ostatnio także niektóre wady serca mogą być leczone pomyślnie przez kardiologa inwazyjnego.

Kardiochirurg natomiast to chirurg, który wykonuje operacje kardiochirurgiczne na sercu z dostępu najczęściej przez klatkę piersiową w znieczuleniu ogólnym. Lekarz ten zajmuje się leczeniem operacyjnym m.in. zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca czy wad zastawek serca. Ścisła współpraca pomiędzy tymi lekarzami niejednokrotnie ma duże znaczenie w leczeniu pacjentów.